Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Постановка проблеми. Перехід на модель сталого розвитку вимагає системної оптимізації не лише економічних і екологічних характеристик, але й усіх інших параметрів та тенденцій соціо-природного середовища, досягнення гармонії між людьми і між суспільством та природою.

Подробнее...  

Вступ. З метою формування стратегічних засад управління стійким розвитком міста необхідно враховувати принципи «зеленої логістики» міста. Така необхідність виникла в результаті перевантаження простору міст вантажопотоками, збільшення викидів шкідливих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, що в свою чергу ускладнило проблему забезпечення стійкого розвитку міста.

Подробнее...  

Одним із шляхів скорочення витрат часу населенням міст при поїздках на МПТ є удосконалення транспортно-планувальної організації пересадочних вузлів (ПВ), які є елементом транспортної мережі міста і багато в чому визначають її належне функціонування.

 

Подробнее...  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Ситуація, що склалася сьогодні у сфері надання муніципальних послуг вимагає підвищення довіри територіальних громад до органів місцевого самоврядування.

 

Подробнее...  

Постановка проблеми і аналіз досліджень та публікацій

У сучасній архітектурній практиці містобудування сьогодні гостро постала проблема недостатнього врахування таких чинників: наприклад, переміщення, зберігання та розподіл вантажів; пересування і зберігання громадського та легкового транспорту; функціональна залежність міста від транспорту - це все впливає на планування міста, його архітектуру, екологію та ефективність пересування «рухомих одиниць».

 

Подробнее...  

На Заході такий науково-практичний напрям, як логістика стосовно міської і комунальної сфер розвивається вже давно і відомий під назвою City logistics. В Україні цей напрям є достатньо новим - він тільки вводиться в науковий і практичний ужиток.

 

Подробнее...  

Постановка проблеми. Розглядаючи проведення у Львові  “Євро 2012” як особливого спортивного заходу,  варто відзначити виняткове значення відповідної безумовної реалізації пов’язаних з цим заходом дій, що підпадають під статус і логістичних, а саме:

 

Подробнее...  

Міська логістика (City Logistics) – один з новітніх напрямів логістики, який активно розвивається за кордоном, але про який ще недостатньо відомо в Україні.  Актуальність міської логістики зростає ще більше у зв’язку з проблемами створення логістичних парків в Україні.

 

Подробнее...  

Городская логистика (логистика города, city logistics) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ сайта